Novice

LICENCE ZA SEZONO 2007
Vrste licenc in pogoji za pridobitev

V PDF obliki

Vrste licenc

- Športna licenca (za klube)

-
Izkaznica športnega funkcionarja

-
Vozniške licence

tip 1 Rekreativna licenca
z rekreativno licenco lahko vozniki nastopajo na dirkah rekreativnega, amaterskega značaja, če se dirka ne točkuje za državno ali pokalno prvenstvo AMZS Šport

tip 2 Licenca za začetnike
-
licence za začetnike se izda vozniku, ki je prvič zaprosil za vozniško licenco.
- Vozniki začetniki bodo imeli na licencah posebno oznako oziroma pripis "Z".
- Voznik začetnik mora za pridobitev licence AMZS Šport tip 4 odpeljati celo sezono oziroma mora, v kolikor zaprosi za licenco v sredini sezone, odpeljati najmanj 5 dirk, da lahko naslednjo sezono zaprosi za licenco AMZS Šport tip 4

tip 3 Nacionalna licenca za eno dirko
nacionalna licenca za eno dirko velja za nastope na dirkah pokalnega ali državnega prvenstva AMZS Šport, zanjo pa lahko zaprosi voznik, ki je bil pred tem imetnik licence tipa 2 in izpolnjuje pogoj za pridobitev licence tipa 4 

tip 4 Nacionalna licenca z mednarodno veljavo
nacionalna licenca z mednarodno veljavo velja za nastope na dirkah
pokalnega ali državnega prvenstva AMZS Šport, ter na dirkah v tujini, ki so vpisane v mednarodni koledar UEM ali FIM in se ne tockujejo za evropsko ali svetovno prvenstvo. Izjema je karting, kjer lahko voznik z licenco tip 4 nastopi tudi na dirki evropskega prvenstva.

tip 5 Licenca UEM
Licenca UEM velja za nastope na dirkah evropskega prvenstva pod okriljem UEM, imetnik te licence pa lahko nastopa tudi na dirkah pokalnega ali državnega prvenstva AMZS Šport in na dirkah v tujini, ki so vpisane v mednarodni koledar UEM ali FIM.

tip 6 Licenca FIM
Licenca FIM velja za nastope na dirkah svetovnega prvenstva pod okriljem FIM, evropskega prvenstva pod okriljem UEM, imetnik te licence pa lahko nastopa tudi na dirkah pokalnega ali državnega prvenstva AMZS Šport in na dirkah v tujini, ki so vpisane v mednarodni koledar UEM ali FIM.

Pogoji za pridobitev licence

Pogoji za pridobitev športne licence
Športno licenco AMZS Šport lahko dobijo vse pravne osebe. Ob vlogi za izdajo licence morajo predložiti potrdilo o registraciji.

Pogoji za pridobitev izkaznice športnega funkcionarja
Izpolnjevati mora določbe Športnega pravilnika AMZS Šport za sezono 2007, navedene v členu 40.1 in posredovati vlogo za izdajo.

Pogoji za pridobitev vozniške  licence
Vozniško licenco AMZS Šport lahko dobi voznik, ki izpolnjuje navedene pogoje:
- je član AMZS (za Tip 1 ni obvezno)
- je državljan Republike Slovenije ali ima dovoljenje matične zveze za dvig licence AMZS Šport (za Tip 1 ni obvezno)
- predloži izpolnjeno vlogo za izdajo licence, potrjeno s strani društva
- ima za tekoče leto potrjeno zdravniško spričevalo. Pri zdravniškem pregledu mora voznik opraviti elektrokardiogram (EKG). EKG za tip 1 ni potreben.
- predloži potrdilo o polnem zdravstvenem zavarovanju (za Tip 1 ni potrebno).
- ima sklenjeno nezgodno zavarovanje, ki velja za celotno tekmovalno sezono. Minimalne zavarovalne vsote so navedene v nadaljevanju.
- vozniki mlajši od 18 let morajo ob vlogi za izdajo licence predložiti pri notarju overjeno dovoljenje obeh staršev ali skrbnika. Dovoljenje mora biti na predpisanem obrazcu.
- plačana pristojbina za licenco, določena s cenikom AMZS Šport.
- da podpiše antidopinški kodeks
- izpolnjuje starost, določeno v pravilniku panoge
- za panoge karting, supermoto, skuter se mora voznik udeležiti izobraževanja in opraviti preizkus znanja

Člani žirije pri voznikih z začetniško licenco pred dirko preverjajo znanje pravilnika, predvsem pa signalizacijo kakor tudi tehnično pripravljenost voznika in ga spremljajo na treningu. Člani žirije imajo pravico vozniku z nepopolnim znanjem, slabo tehnično pripravljenostjo, nepravilno in nevarno vožnjo na treningu, prepovedati nastop na dirki.

Zdravniški pregledi

Kategorizirani športniki
Kategorizirani športniki (velja za vse kategorizacije OKS), morajo opraviti zdravniški pregled pri Center za medicino dela in športa, Metelkova 9, Ljubljana, Tel.: 300 82 90, e-mail: vera.oblak@guest.arnes.si ali pri  Centru za medicino dela in športa Celje, ga. Brigita, 041 862 465. V obeh primerih je potrebna predhodna najava

Nekategorizirani športniki
- Pregled pri Dr. Andrej Staretu, vsak kandidat mora predložiti lanski karton (za novince ni potreben), krvno skupino ( če je novinec). Cena je 20 EUR (brez EKG) ali 30 EUR (z EKG)  Predhodna najava na 041 696 672.
- 
Pregled na Center za medicino dela in športa, Metelkova 9, Ljubljana, Tel.: 300 82 90, e-mail: vera.oblak@guest.arnes.si, cena 63 EUR, najaviti se je potrebno g. Veri Oblak.

Minimalne zavarovalne vsote
Minimalne zavarovalne vsote za sezono 2007 so:

Licenca tip 1 (amatersko prvenstvo minimoto):
- 4.200 EUR             za primer smrti
-
 8.400 EUR             za primer invalidnosti

Licenca tip 2, tip 3, tip 4  (vsa državna in pokalna prvenstva in karting EP):
-
8.400 EUR             za primer smrti
- 16.800 EUR           za primer invalidnosti

Licenca UEM (tip 5, evropsko prvenstvo – ne velja za karting):
- 8.400 EUR             za primer smrti
- 16.800 EUR           za primer invalidnosti
- 14.000 EUR           za medicinsko oskrbo
- 3.400 EUR             za repatriacijo

Licenca FIM (tip 6, svetovno prvenstvo):
-
 28.000,00 EUR         za primer smrti
- 55.000,00 EUR         za primer invalidnosti
- 12.000,00 EUR         za medicinsko oskrbo
- 4.000,00 EUR           za repatriacijo

Zavarovanje je možno skleniti tudi preko AMZS Šport (ne velja za tip 5 in
tip 6), z zavarovalnico Triglav, po sledečih pogojih:
Višine zavarovalnih vsot:
- nezgodna invalidnost v višini     17.943,58 EUR
- nezgodna smrt v višini              35.887,16 EUR
- dnevna odškodnina                  11,68 EUR

Zavarovane so nezgode, ki bi se zavarovancem pripetile na uradnem treningu za tekmo in na sami tekmi. Tekma mora biti vpisana v nacionalni ali mednarodni koledar dirk.

Letna premija znaša 63,00 EUR + DDV na osebo.

Voznik mora izpolniti vlogo za zavarovanje.

Splošni pogoji zavarovanja
http://www.amzs-sport.com/strani/obrazci/Obrazec=11=Zav-triglav=splosni-pogoji.pdf

Dopolnilni pogoji zavarovanja
http://www.amzs-sport.com/strani/obrazci/Obrazec=11=Zav-triglav=dopolnilni-pogoji.pdf

Tabela invalidnosti
http://www.amzs-sport.com/strani/obrazci/Obrazec=11=Zav-triglav=tabela invalidnosti.pdf

Obrazci
Vse obrazce lahko najdete na spletni strani http://www.amzs-sport.com/, rubrika Obrazci

Za športno licenco, Obrazec AMZS Šport 02
Za izkaznico športnega funkcionarja, Obrazec AMZS Šport 03

Za vozniške licence, Obrazec AMZS Šport 01
Dovoljenje za mladoletnike, Obrazec AMZS Šport 04
Obrazec za zavarovanje, Obrazec AMZS Šport 11
     

Rok za oddajo vlog

Za športno licenco
Klub/društvo mora športno licenco pridobiti preden zaprosi za vozniške licence

 Za športne funkcionarje
najkasneje do 1. marca

Za vozniške licence
- Vsi vozniki, ki prosijo za izdajo vozniške licence, morajo prošnjo oddati predsedstvu AMZS Šport najkasneje do 30 dni pred prvo dirko.
- Če so prošnje poslane po roku 30 dni pred dirko, se za izdajo zaračuna 100 % večja taksa.