Novice

06.12.2007 UEM novice
Upravni odbor evropske motociklistične zveze UEM je skupaj s Športno komisijo UEM na sestanku v Nemčiji 24. novembra, sprejel nekaj odločitev, katere si lahko preberete v nadaljevanju. 

1.1 Cestno hitrostni motociklizem (Road Racing)
1.1.1 Evropsko prvenstvo
Od leta 2008 dalje bo za evropsko prvenstvo izpeljana samo ena dirka. To prvenstvo bo organizirano v sodelovanju z DORNA, FGSport, Circuit of Albacete, RFME in UEM.
Nastopajoči po razredih: 5 najbolje uvrščenih voznikov iz izbranih nacionalnih prvenstev (trenutno Francija, Španija, Nemčija, Italija, Nizozemska), plus 5 najbolje uvrščenih voznikov iz Evropskega pokala, plus 3 do 4 najbolje uvrščeni vozniki Regionalnih prvenstev (Skandinavija, Alpe Adria, Balkan) in nekaj voznikov s posebnim povabilom (wild card), skupaj cca. 42 voznikov za posamezni razred.
Vsi vozniki morajo biti imetniki UEM licence od prve dirke dalje, da se njihove točke štejejo za prvenstvo in bodo sprejeti na finalno dirko, izjema so vozniki, ki bodo prejeli posebno povabilo organizatorja. Nacionalne zveze in Vodstvo regionalnih prvenstev naj o tem obvesti svoje voznike.
Razredi: 125, Supersport 600, Superstock 1000. Upošteva se tehnične pravilnike FIM.
Minimalna starost: 125 = 14 let, SSP = 15 let, SSTK = 16 let.
Najvišja dovoljena starost: za vse razrede: 23 let
Vozniki, ki bodo prejeli posebno povabilo, bodo izbrani s strani Komiteja za hitrostni motociklizem, katerega sestavljajo po en predstavnik UEM, DORNA, FGSport in proge Albacete.
Za udeležence finalne bo zagotovljeno skupaj 90.000 EUR, ki se razdeli med voznike kot nadomestilo potne stroške oz. nagrado.
Finalna dirka za sezono 2008 bo 12. oktobra. Zagotovljen je televizijski prenos, ter velika promocijska kampanija.
UEM je prepričan, da je novi sistem odlična možnost in dobra platforma za njihovo promocijo. Najbolje uvrščeni vozniki bodo imeli možnost napredovanja na svetovno prvenstvo, v primeru, da bodo izpolnjevali vse pogoje.

1.1.2 Evropski pokal (bivše evropsko prvenstvo)
Za evropski pokal bo organiziranih 7 dirk za razrede 125, 250, Supersport, Stocksport 600 in Stocksport 1000. To bodo kvalifikacijske dirke za Finalno dirko evropskega prvenstva.
Vozniki, ki bodo imeli pogodbo z UEM, bodo dobivali točke za Evropski pokal in bodo imeli možnost nastopa na Finalni dirki evropskega prvenstva.
Kvalifikacijski čas je omejen na 115% najboljšega doseženega časa v posameznem razredu.
Vpisnina dirke v koledar Evropskega pokala se zniža iz 3.000€ na 2.000€.
Dovoljen je nastop voznikov v dveh različnih razredih na posamezni dirki (nacionalna in/ali evropski pokal).
Najvišje dovoljene starosti voznikov ni, razen v razredu 125, kjer je najvišja dovoljena starost voznikov 25 let.
Podrobnejše informacije bodo objavljene kasneje.

1.1.3 Nov razred: SUPERMONO
Serija Supermono Evropski pokal bo potekala od sezone 2008 dalje.
- Licence: UEM Road racing licenca ali UEM Promo licenca (ali ustrezna druga licenca)
- Vpis dirke v koledar UEM s strani Nacionalne zveze, kjer je dirka organizirana
- Vpisnina v koledar znaša 500€ za posamezno dirko
- Proga mora imeti UEM in/ali FIM licenco
- Pravilniki morajo biti potrjeni s strani UEM komisije za hitrostni motociklizem
- Dirke bodo izvedene pod nadzorom nacionalne zveze, brez UEM predstavnika v žiriji.
- Pristojbina za promotorja: pogajanje s sekretariatom UEM

1.1.4 Minimoto (Pocketbike)
Razredi:
- JUNIOR A motorji: 2 taktni starost: 7-9 let
- JUNIOR A motorji: 4 taktni starost: 7-9 let
- JUNIOR B motorji: 2 taktni starost: 10-12 let
- JUNIOR B motorji: 4 taktni starost: 10-12 let
- SENIOR MINI/MIDI 40 starost: od 13 let dalje
- SENIOR OPEN 50 starost: od 14 let dalje

1.2 Motokros/Snowcross/Supermoto
1.2.1 EMX Quad pokal
Od leta 2008 dalje se tekmovanje imenuje EMX Quadcross Evropsko prvenstvo. Vpisnina v koledar dirk znaša 1.500€ za posamezno dirko.

1.2.2 EMX open in EMX 2
Vpisnina v koledar dirk se bo z letom 2009 spremenila, kot sledi:
- EMX Open se vpisnina v koledar dirk zniža z 2.500€ na 1.500€
- EMX 2 se vpisnina v koledar dirk poviša z 1.600€ na 2.500€

1.2.3 Minimalna starost
Za razred EMX2 in EMX2 Junior je minimalna starost voznikov 14 let.

1.2.4 Neodjavljeni vozniki
Ker se je število voznikov, ki ne sporočijo svoje neudeležbe na tekmovanju, na katerega so se prijavili, povečuje (posebej v razredu EMX 2), na posameznih dirkah je delež takih voznikov višji od 50 odstotkov, je bil sprejet sklep, da morajo vozniki, ki so se na dirki prijavili, a na njej ne bodo nastopili, svojo neudeležbo sporočiti pisno, najkasneje do zadnjega ponedeljka pred dirko, do 24:00 ure. V primeru nespoštovanja tega določila, bo UEM voznika kaznovala skladno z UEM določili.
Predsednik žirije posamezne dirke mora takoj po dirki poslati seznam voznikov, ki se dirke niso udeležili in svoje neudeležbe niso opravičili, preko e-pošte na Sekretariat UEM.

1.3 Enduro
Prijavnina za voznike se poviša na 120€ za posamezno dirko.
Prijavnina za prijavo Ekipe (Enduro team licenca) se poviša na 120€ za sezono.

1.4 Starodobniki (Vintage)
Znotraj komisije za starodobnike bodo imenovane 3 delovne skupine: ena za cestne dirke / točnostne vožnje, ena za motokros in ena za enduro. Prav tako je v načrtu, da se imenuje skupina, ki bo pripravila vseevropski tehnični register Starodobnih motociklov.

1.5 Splošno
1.5.1. Licence za eno dirko
Ker je udeležba v nekaterih razredih zelo slaba, se zvezi, v kateri je dirka organizirana dovoli, da zapolni število nastopajočih z dodatnimi vozniki iz svoje države, vendar le v primeru, da so ti vozniki imetniki UEM licence za eno dirko.
Prepovedano pa je zvezi, v kateri je dirka organizirana, izdati licenco za eno dirko voznikom, ki niso člani te zveze.

1.5.2 Komisije
1.5.2.1 Razdelitev komisije Motokros/Supermoto
Dosedanja podkomisija za Supermoto, ki je delovala v sklopu komisije za motokros, postane od leta 2008 dalje ponovno samostojna komisija.

1.5.2.2 Sestava komisij
V posameznih komisijah so bili imenovani novi člani, nekateri pa so bili brisani ali pa so odstopili. Celoten seznam članov posameznih komisij je objavljen na spletni strani UEM.

3. Pogodbe
3.1 Dragbike: Obstoječa pogodba z KRB HOLDINGS LIMITED je bila podaljšana do konca leta 2012.
3.2 Motokros: Obstoječa pogodba z YOUTHSTREAM je bila podaljšana do konca leta 2010.
3.3 Snowcross: podpisana je bila nova pogodba s Švedskim promotorjem FJÄLLÄVENTYRET in velja do konca leta 2010.
3.4 Enduro: V pripravi je nova sponzorska pogodba za Evropsko enduro prvenstvo z MUCCI RACING, ki bo poskrbel za novinarje in gostoljubnost.

4. Licence
Od leta 2008 dalje bo Štartno dovoljenje avtomatično vključeno pri licencah za eno dirko, s tem se zmanjša administrativno delo posamezne nacionalne zveze. Zveza, kjer je dirka organizirana in organizator morata to štartno dovoljenje upoštevati in ne smeta od zveze voznika zahtevati dodatnega štartnega dovoljenja, kot se je dogajalo v preteklosti.

5. Novinarske izkaznice 2008
Vloga za pridobitev 2008 UEM Novinarske izkaznice je na voljo v rubriki PRESS na spletni strani UEM.

6. UEM koledar za Evropska prvenstva in pokale
Osvežen koledar evropskih prvenstev in pokalov UEM za sezono 2008 je objavljen na spletni strani UEM.