Novice

LICENCE ZA SEZONO 2010
Vrste licenc in pogoji za pridobitev

V PDF obliki (primerno za tisk in pošiljanje po e-pošti)

Vrste licenc
- Športna licenca (za klube)
- Izkaznica športnega funkcionarja
- Vozniške licence
o tip 1 Rekreativna licenca
§ z rekreativno licenco lahko vozniki nastopajo na dirkah rekreativnega, amaterskega značaja, če se dirka ne točkuje za državno ali pokalno prvenstvo AMZS Šport
o tip 2 Licenca za začetnike
- licence za začetnike se izda vozniku, ki je prvič zaprosil za vozniško licenco.
- Vozniki začetniki bodo imeli na licencah posebno oznako oziroma pripis "Z".
- Voznik začetnik mora za pridobitev licence AMZS Šport tip 4a ali 4b odpeljati celo sezono oziroma mora, v kolikor zaprosi za licenco v sredini sezone, odpeljati najmanj 5 dirk, da lahko naslednjo sezono zaprosi za licenco AMZS Šport tip 4a ali 4b
o tip 3 Nacionalna licenca za eno dirko

- nacionalna licenca za eno dirko velja za nastope na dirkah pokalnega ali državnega prvenstva AMZS Šport, zanjo pa lahko zaprosi voznik, ki je bil pred tem imetnik licence tipa 2 in izpolnjuje pogoj za pridobitev licence tipa 4a ali 4b
o tip 4a Nacionalna licenca z veljavo v Sloveniji

- nacionalna licenca z veljavo v Sloveniji velja samo za nastope na dirkah pokalnega ali državnega prvenstva AMZS Šport, ki se odvijajo na ozemlju Republike Slovenije
o tip 4b Nacionalna licenca z mednarodno veljavo

- nacionalna licenca z mednarodno veljavo velja za nastope na dirkah pokalnega ali državnega prvenstva AMZS Šport, ter na dirkah v tujini, ki so vpisane v mednarodni koledar UEM ali FIM in se ne točkujejo za evropsko ali svetovno prvenstvo. Izjema je karting, kjer lahko voznik z licenco tip 4b nastopi tudi na dirki evropskega prvenstva.
o tip 5 Licenca UEM

- Licenca UEM velja za nastope na dirkah evropskega prvenstva pod okriljem UEM, imetnik te licence pa lahko nastopa tudi na dirkah pokalnega ali državnega prvenstva AMZS Šport in na dirkah v tujini, ki so vpisane v mednarodni koledar UEM ali FIM.
o tip 6 Licenca FIM

- Licenca FIM velja za nastope na dirkah svetovnega prvenstva pod okriljem FIM, evropskega prvenstva pod okriljem UEM, imetnik te licence pa lahko nastopa tudi na dirkah pokalnega ali državnega prvenstva AMZS Šport in na dirkah v tujini, ki so vpisane v mednarodni koledar UEM ali FIM.

Pogoji za pridobitev licence
o Pogoji za pridobitev športne licence

- Športno licenco AMZS Šport lahko dobijo vse pravne osebe. Ob vlogi za izdajo licence morajo predložiti potrdilo o registraciji.
o Pogoji za pridobitev izkaznice športnega funkcionarja
- Izpolnjevati mora določbe Športnega pravilnika AMZS Šport za sezono 2010, navedene v členu 40.1 in posredovati vlogo za izdajo.
o Pogoji za pridobitev vozniške licence
Vozniško licenco AMZS Šport lahko dobi voznik, ki izpolnjuje navedene pogoje:
- je član AMZS (za Tip 1 ni obvezno)
- je državljan Republike Slovenije ali ima dovoljenje matične zveze za dvig licence AMZS Šport (za Tip 1 ni obvezno)
- predloži izpolnjeno vlogo za izdajo licence, potrjeno s strani društva
- ima za tekoče leto opravljen pregled pri zdravniku medicine dela, prometa in športa in potrjeno zdravniško spričevalo. Pri zdravniškem pregledu mora voznik opraviti elektrokardiogram (EKG). EKG za tip 1 ni potreben. Vozniki, starejši od 45 let, morajo EKG opraviti vsako leto, vozniki stari nad 35 let vsako drugo leto in vozniki stari do 35 let vsaka tri leta. Za licenco Tip 1 je veljaven pregled pri zdravniku splošne medicine, vendar mora biti vsaj enkrat na vsaka 3 leta opravljen pregled pri zdravniku medicine dela, prometa in športa.
- predloži potrdilo o polnem zdravstvenem zavarovanju (za Tip 1 ni potrebno).
- ima sklenjeno zdravstveno zavarovanje za tujino v višini minimalno 15.000 EUR za zdravniško oskrbo in 3.500 EUR za stroške prevoza. Zavarovanje mora biti sklenjeno za celotno tekmovalno sezono. Za licence Tip 1 in Tip 4a zdravstveno zavarovanje ni obvezno, za Tip 2 in Tip 3 pa je obvezno le v primeru, da bo voznik nastopal tudi na dirkah v tujini.
- ima sklenjeno nezgodno zavarovanje, ki velja za celotno tekmovalno sezono. Minimalne zavarovalne vsote so navedene v nadaljevanju.
- vozniki mlajši od 18 let morajo ob vlogi za izdajo licence predložiti pri notarju overjeno dovoljenje obeh staršev ali skrbnika. Dovoljenje mora biti na predpisanem obrazcu.
- plačana pristojbina za licenco, določena s cenikom AMZS Šport.
- da podpiše antidopinški kodeks
- izpolnjuje starost, določeno v pravilniku panoge
- se udeleži izobraževanja in opravi preizkus znanja
Člani žirije pri voznikih z začetniško licenco pred dirko preverjajo znanje pravilnika, predvsem pa signalizacijo kakor tudi tehnično pripravljenost voznika in ga spremljajo na treningu. Člani žirije imajo pravico vozniku z nepopolnim znanjem, slabo tehnično pripravljenostjo, nepravilno in nevarno vožnjo na treningu, prepovedati nastop na dirki.

Zdravniški pregledi
o Kategorizirani športniki
Kategorizirani športniki (velja za vse kategorizacije OKS), morajo opraviti zdravniški pregled pri Center za medicino dela in športa, Metelkova 9, Ljubljana, prijaviti se je potrebno na tel.: 01 - 300 82 93 ali e-mail: vera.oblak@guest.arnes.si

ali pri Centru za medicino dela in športa Celje,Gregorčičeva 5, Celje, prijaviti se je potrebno ga. Brigita Fižuleto, 03 - 54 34 419, med 8 in 11 uro.
V obeh primerih je potrebna predhodna najava.
Voznikom priporočamo, da se pravočasno prijavijo na pregled. V primeru da je Center v Ljubljani prezaseden, se obrnite na Center v Celju ali obratno.
o Nekategorizirani športniki
Vsi športniki morajo opraviti pregled pri zdravniku medicine, dela in športa, ki mora tudi potrditi zdravniški karton, izdan s strani AMZS Šport.
Nekatere ordinacije, ki opravljajo ustrezne preglede so:
- Ljubljana: Holmed, Cesta v mestni log 55, tel: 01 / 283 21 75, fax: 01 / 283 21 76, holmed@siol.net (cena 51 EUR)
- Maribor: Ambulanta dr. Lovše, Kopitarjeva 2, tel: 02 / 229 72 10 ali 17 (cena 29 EUR)
- Škofja Loka: Holmed, Kapucinski trg 7, tel: 04 / 517 01 70, fax: 04/517 01 75, holmed@siol.net (cena 50 do 60 EUR)
- Izola: Pešić Tihomir, dr.med, Oktobrske revolucije 11, tel: 05 / 662 52 22 najava med 8 in 11 uro

Minimalne zavarovalne vsote nezgodnega zavarovanja
Minimalne zavarovalne vsote za nezgodno zavarovanje za sezono 2010 so:
o Licenca tip 1 (amaterska prvenstva):
- 4.200 EUR za primer smrti
- 8.400 EUR za primer invalidnosti
o Licenca tip 2, tip 3, tip 4a, 4b (vsa državna in pokalna prvenstva in karting EP):
- 8.400 EUR za primer smrti
- 16.800 EUR za primer invalidnosti
o Licenca UEM (tip 5, evropsko prvenstvo – ne velja za karting):
- 8.400 EUR za primer smrti
- 16.800 EUR za primer invalidnosti
o Licenca FIM (tip 6, svetovno prvenstvo):
- 28.000,00 EUR za primer smrti
- 55.000,00 EUR za primer invalidnosti
Nezgodno zavarovanje je možno skleniti tudi preko AMZS Šport (ne velja za tip 6), z zavarovalnico Triglav, po sledečih pogojih:
Višine zavarovalnih vsot:
- nezgodna invalidnost v višini 36.000,00 EUR
- nezgodna smrt v višini 18.000,00 EUR
- dnevna odškodnina 12,00 EUR
Zavarovane so nezgode, ki bi se zavarovancem pripetile na uradnem treningu za tekmo in na sami tekmi. Tekma mora biti vpisana v nacionalni ali mednarodni koledar dirk.
Letna premija znaša 64,00 EUR + DDV na osebo.
Voznik mora izpolniti vlogo za zavarovanje.
Splošni pogoji zavarovanja
http://www.amzs-sport.com/strani/obrazci/Obrazec=11=Zav-triglav=splosni-pogoji.pdf
Dopolnilni pogoji zavarovanja
http://www.amzs-sport.com/strani/obrazci/Obrazec=11=Zav-triglav=dopolnilni-pogoji.pdf
Tabela invalidnosti
http://www.amzs-sport.com/strani/obrazci/Obrazec=11=Zav-triglav=tabela invalidnosti.pdf

Minimalne zavarovalne vsote zdravstvenega zavarovanja za tujino
Minimalne zavarovalne vsote za zdravstveno zavarovanje za tujino za sezono 2010 so:
o Licenca Tip 2*, Tip 3*, Tip 4b (za vse mednarodne dirke v tujini, ki ne štejejo za EP ali SP in za karting EP):
- 15.000 EUR za medicinsko oskrbo
- 3.500 EUR za repatriacijo (stroški prevozov)
* Za licence Tip 2 in Tip 3 je zavarovanje obvezno le, če bo voznik nastopal tudi na dirkah v tujini.
o Licenca UEM (tip 5, evropsko prvenstvo – ne velja za karting):
- 14.000 EUR za medicinsko oskrbo
- 3.400 EUR za repatriacijo (stroški prevozov)
o Licenca FIM (tip 6, svetovno prvenstvo):
- 12.000,00 EUR za medicinsko oskrbo
- 4.000,00 EUR za repatriacijo (stroški prevozov)
o Licenca Tip 1 in Tip 4a
- Zdravstveno zavarovanje za tujino ni potrebno.

Zdravstveno zavarovanje za tujino je možno skleniti tudi preko AMZS Šport, z zavarovalnico Triglav, po sledečih pogojih:
Višine zavarovalnih vsot:
A) osnovni program (ne velja za licenco Tip 6), velja za ves svet
- do 15.000 EUR, od tega 3.500 za prevozne stroške
B) nadstandardni program (ne velja v ZDA in Kanadi)
- do 50.000 EUR , od tega 7.500 za prevozne stroške
C) nadstandardni program, velja za ves svet
- do 50.000 EUR, od tega 7.500 za prevozne stroške

Premije za programe A, B in C vključujejo doplačilo za športna udejstvovanja.
Posamezno potovanje lahko traja največ kot 60 dni.
Veljajo splošni pogoji za zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujino z asistenco z oznako PG-ZDR-pt/06-11 (http://www.amzs-sport.com/strani/obrazci/Obrazec=13=vloga-zdr-zavarovanje-tujina-pogoji.pdf)

Letna premija znaša:
Za program A: 48,56 EUR + DDV na osebo.
Za program B: 59,06 EUR + DDV na osebo.
Za program C: 111,56 EUR + DDV na osebo.

Voznik mora izpolniti vlogo za zdravstveno zavarovanje.

Obrazci
Vse obrazce lahko najdete na spletni strani http://www.amzs-sport.com, rubrika Obrazci
o Za športno licenco, Obrazec AMZS Šport 02
- http://www.amzs-sport.com/strani/obrazci/Obrazec=02=vloga-sportna-licenca.DOC
o Za izkaznico športnega funkcionarja, Obrazec AMZS Šport 03
- http://www.amzs-sport.com/strani/obrazci/Obrazec=03=vloga-izkaznica-sf.DOC
o Za vozniške licence, Obrazec AMZS Šport 01
- http://www.amzs-sport.com/strani/obrazci/Obrazec=01=vloga-vozniska-licenca.DOC
o Dovoljenje za mladoletnike, Obrazec AMZS Šport 04
- http://www.amzs-sport.com/strani/obrazci/Obrazec=04=dovoljenje-mladoletniki.DOC
o Obrazec za nezgodno zavarovanje, Obrazec AMZS Šport 11
- http://www.amzs-sport.com/strani/obrazci/Obrazec=11=vloga-zavarovanje.DOC
o Obrazec za zdravstveno zavarovanje za tujino, Obrazec AMZS Šport 13
- http://www.amzs-sport.com/strani/obrazci/Obrazec=13=vloga-zdr-zavarovanje-tujina.DOC

Rok za oddajo vlog

Za športno licenco
- Klub/društvo mora športno licenco pridobiti preden zaprosi za vozniške licence

Za športne funkcionarje
- najkasneje do 1. marca

Za vozniške licence
- Vsi vozniki, ki prosijo za izdajo vozniške licence, morajo prošnjo oddati predsedstvu AMZS Šport najkasneje do 30 dni pred prvo dirko.
- Če so prošnje poslane po roku 30 dni pred dirko, se za izdajo zaračuna 100 % večja taksa.