Novice

13.01.2012 Drago Alenc novi predsednik AMZS Šport
12. januarja je v prostorih AMZS v Ljubljani potekala 6. skupščina AMZS šport, ki je bila obenem tudi volilna. Izmed 82 društev, kolikor jih je imelo v sezoni 2011 športno licenco, so se skupščine udeležili delegati kar 61 društev. Po izvolitvi delovnih organov skupščine je sledila potrditev zapisnika lanske skupščine, poročilo o sezoni 2011, informacija o finančnem poslovanju in program za sezono 2012. Zatem je bil na dnevnem redu sprejem Pravilnika  AMZS Šport, ki je nadomestil dosedanji Statut. Po daljši razpravi in usklajevanju amandmajev je bil Pravilnik tudi sprejet. Bistvene novosti pravilnika so način volitev, dosedanje Predsedstvo se bo po novem imenovalo Strokovni svet, skupščina pa bo konferenca.
Zaradi potrjenega novega načina volitev posameznih panožnih komisij, so bile tokrat opravljene le volitve predsednika strokovnega sveta AMZS šport in volitve disciplinskega sodnika AMZS šport. Za slednje je bila edina kandidatka Nuška Jerman Ben Amor, ki je bila soglasno potrjena. Kandidata za predsednika strokovnega sveta pa sta bila Drago Alenc in dosedanji predsednik Boris Kotnjek. A slednji je tik pred glasovanjem svojo kandidaturo umaknil in za novega predsednika je bil izvoljen Drago Alenc.
Alenc je rojen leta 1966, od leta 1990 mednarodni športni funkcionar na področju avto-moto športa. V letih 1987 - 2003 je bil sekretar AMD Slovenske Konjice, od leta 2003 dalje pa predsednik tega društva.