Novice

11.10.2012 Predlogi sprememb pravilnika za DP starodobnikov
Komisija za starodobni motociklizem je na svoji tretji seji obravnavala tudi osnutek sprememb pravilnika za državno prvenstvo v starodobnem motociklizmu za sezono 2013. Vse predlagane spremembe so navedene v nadaljevanju, društva, katerih vozniki so v starodobnem motociklizmu nastopali v sezoni 2012 pa se pozove, da do 25. oktobra podajo svoja mnenja glede predlaganih sprememb. Na podlagi prejetih odzivov bo komisija na naslednji seji odločala o potrditvi ali zavrnitvi spodaj navedenih predlaganih sprememb.

Predlogi sprememb:
- člen 5.4.:
voznik lahko nastopi v treh razredih, od tega mora biti eden iz skupine D. Komisija bo vnaprej določila, katere skupine bodo na krožnih dirkah nastopale skupaj (predvidoma enak sistem kot v sezoni 2011). Voznik mora poskrbeti, da bo njegov motor pravočasno pripeljan v predštartni prostor tudi v primeru, ko mora nastopiti v dveh zaporednih vožnjah.

- člen 7, brise se sledeča določila:
   - Poleg osvojenih točk se doda ena (1) točka za vsako udeležbo na
      tekmovanju (nastop na najmanj enem treningu)
   - Glede na starost voznika pa se na vsaki dirki doda:
         - od 40 do 50 leta starosti 1 točka
         - od 50 do 60 leta starosti 2 točki
         - nad 60 let starosti 3 točke
   - Za točkovanje sovoznikov se upošteva starost sovoznika.
   - Za točke na starost se upošteva samo letnica rojstva.

- člen 7, spremeni se stavek:
V slučaju istega števila točk dveh ali več voznikov, je bolje uvrščen tisti voznik, ki je starejši.
Nov stavek se glasi:
V slučaju istega števila točk dveh ali več voznikov, je bolje uvrščen tisti voznik, ki ima več višjih uvrstitev. Če tudi to ne odloči, je zmagovalec tisti, ki je dosegel boljšo uvrstitev na zadnji dirki.

- člen 11.6, se spremeni v:
Na gorski dirki so uvrščeni samo vozniki motornih koles, ki pripeljejo skozi cilj. Na krožni dirki so uvrščeni samo tisti vozniki, ki so prevozil najmanj 50 odstotkov krogov zmagovalca svojega razreda in pripeljejo skozi cilj najpozneje tri (3) minute za zmagovalcem svojega razreda. V primeru liheha števila krogov se potrebno število prevoženih krogov zaokroži navzgor.