Novice

19.10.2012 Predlogi sprememb pravilnika za DP in PP motokros
Komisija za motokros je na svoji tretji seji obravnavala tudi osnutek sprememb pravilnika za državno prvenstvo in pokalno tekmovanje v motokrosu za sezono 2013. Vse predlagane spremembe so navedene v nadaljevanju, društva, katerih vozniki so nastopali v motokrosu pa se pozove, da do 8. novembra podajo svoja mnenja glede predlaganih sprememb. Na podlagi prejetih odzivov bo komisija na naslednji seji odločala o potrditvi ali zavrnitvi spodaj navedenih predlaganih sprememb.

Predlogi sprememb in priporočil organizatorjem:
- za državno prvenstvo in pokalno tekmovanje se upoštevajo vse osvojene točke brez odbijanja. Komisija si pridružuje pravico, da v primeru da se datum dirk evropskih in/ali svetovnih prvenstev, na katerih nastopajo slovenski vozniki, med sezono spremeni in je organiziran isti dan kot dirka državnega prvenstva in so izčrpane vse druge možnosti (prestavitev dirke) odloči o brisanju ene najslabše prireditve (dveh voženj). Taka sprememba ne more biti sprejeta v kolikor je bilo odpeljanih že več kot polovica dirk državnega prvenstva
 
- organizatorjem se priporoča, da meseca julija in avgusta ne organizirajo dirk

- organizatorji lahko organizirajo dvodnevne prireditve, s tem da se prvi dan organizira pokalno tekmovanje drugi dan pa državno prvenstvo

- člen 16.2 se dopolni z razlago, da se denarne nagrade podelijo na podlagi dejanske uvrstitve vseh nastopajočih voznikov v posameznem razredu

- višina prijavnin ostane nespremenjena, ukine pa se doplačilo prijavnine za nastop v dveh razredih.

- voznik, ki nastopi na treningu posameznega razreda, mora nastopiti tudi vsaj v eni vožnji tega razreda. Izjema je v primeru višje sile (poškodba, tehnična okvara).