Novice

06.11.2012 Predlogi sprememb pravilnika za minimoto in skuter
Komisija za cestno hitrostni motociklizem je na svoji drugi seji obravnavala tudi osnutek sprememb pravilnika za pokalno tekmovanje v skuterjih in amatersko tekmovanje v minimotu za sezono 2013. Vse predlagane spremembe so navedene v nadaljevanju, društva, katerih vozniki so nastopali v minimotu in s skuterji pa se pozove, da do 21.
novembra podajo svoja
mnenja glede predlaganih sprememb. Na podlagi prejetih odzivov bo komisija na naslednji seji odločala o potrditvi ali zavrnitvi spodaj navedenih predlaganih sprememb.Predlogi sprememb:
Minimoto
- tekmovanje se iz amaterskega spremeni v pokalno
- pokalno tekmovanje je odprtega tipa, kar pomeni da lahko naslov zmagovalca osvoji tudi tuji voznik, ki izpolnjuje pogoje za nastop
- v členu 5.1, prva alineja se doda, da je lahko valj 3 ali 5 vratni
- v členu 5.1, prva alineja se doda, da je pri otrocih A (od 6 do 10 let) na izhodu iz valja obvezna uporaba ploščice premera 15 mm, pri otrocih B (10 do 14 let) pa ploščice premera 18 mm.

Skuter
- pokalno tekmovanje je odprtega tipa, kar pomeni da lahko naslov zmagovalca osvoji tudi tuji voznik, ki izpolnjuje pogoje za nastop
- v členu 3 se briše določilo, da lahko v razredu skuter sport amater nastopijo samo vozniki, ki zadnji dve leti niso imeli veljavne licence .