Novice

07.11.2012 Predlogi sprememb pravilnika za DP in PP karting
Komisija za karting je na svoji tretji seji obravnavala tudi osnutek sprememb pravilnika za državno prvenstvo in pokalno tekmovanje v kartingu za sezono 2013. Vse predlagane spremembe so navedene v nadaljevanju, društva, katerih vozniki so nastopali v kartingu pa se pozove, da do 21. novembra podajo svoja mnenja glede predlaganih sprememb. Na podlagi prejetih odzivov bo komisija na naslednji seji odločala o potrditvi ali zavrnitvi spodaj navedenih predlaganih sprememb.

Predlogi sprememb in priporočil organizatorjem:
- organizatorjeva je izbira ali bo dirko organiziral v soboto ali v nedeljo
- za državno prvenstvo se bodo točkovali razredi Rotax Max senior, KZ2, Gazela Free, Rotax DD2, Rotax Mini Max in Rotax Max junior
- za pokalno tekmovanje Sportstil se bodo točkovali razredi Mini 50, Rotax Max senior, KZ2, KZ2 masters, Gazela free, DD2, DD2 masters, Rotax Mini max, Rotax Max junior, Rotax Max senior in 125 shifter
- na posameznih tekmovanjih državnega prvenstva lahko, na željo organizatorja in po dogovoru z vodstvom pokala Rok, nastopijo tudi tekmovalci pokalnega tekmovanja ROK. Nastopijo lahko skupaj z razredom Rotax Max senior, s tem da je točkovanje in podelitev ločena.
- za razrede Rotax Max senior, Gazela free, DD2, DD2 masters, Rotax Mini max, Rotax Max junior in Rotax Max senior je obvezna brezplačna avtorizacija motorjev v času od 1.1. do 1.3. za tekočo sezono. V kolikor motor ni avtoriziran s strani pooblaščenega serviserja organizatorja tekmovanja, ne more sodelovali na državnem prvenstvu in pokalnem tekmovanju. Novinci lahko brezplačno avtorizacijo opravijo tudi kasneje, vendar v vsakem primeru pred prvim nastopom
- v razredu Rotax Max senior se prepove uporaba prednjih zavor
- število dirk, ki se točkuje za državno prvenstvo in/ali pokalno tekmovanje Sportstil je sledeče:
     - v primeru organizacije do šestih dirk se vse točkujejo
     - v primeru organizacije sedmih dirk se odbije najslabši dosežek ene   
        predfinalne in najslabši dosežek ene finalne vožnje
     - v primeru organizacije osmih ali več dirk se odbijeta najslabša dva
        dosežka predfinalnih in najslabša dva dosežka finalnih voženj

Spremembe pokalnega tekmovanja Rok bodo objavljena naknadno.