Novice

15.11.2012 Zbiranje ponudb za izbiro promotorja za XC za 2013
Komisija za enduro, cross country in trial je na svoji tretji seji soprejela odločitev, da se pripravi razpis za zbiranje ponudb za izbiro promotorja v cross countryju za sezono 2013. 

RAZPIS

Promotor je lahko pravni subjekt (fizična ali pravna oseba).
Pravni subjekt mora biti registriran in s sedežem v Republiki Sloveniji.
Fizična oseba mora biti državljan Republike Slovenije.

Promotor mora izpolnjevati naslednje zahteve:
- Najmanj eno leto funkcionarskih izkušenj pri zvezi AMZS ali katerikoli drugi pravno priznani zvezi na nacionalni, evropski ali svetovni ravni

Kandidati morajo za tekmovalno sezono 2013 zagotoviti:
- od 6 do 9 dirk, po poljubnih datumih, katere sam določi po dogovoru z organizatorji, upoštevajoč prednost dirk državnih prvenstev,
- Enotno časomerilsko službo,
- Novinarja za promocijo - vsaj enega za celo leto,
- Napovedovalca, ki ima ustrezne izkušnje v komentiranju športa,
- Enotno nezgodno zavarovanje za tekmovalce na vsaki dirki (zavarovalnina ne sme presegati zneska 10,00 EUR/osebo) in sicer za primer smrti v višini 8.400 EUR za primer smrti in 16.800 EUR za primer invalidnosti,
- Enotno verifikacijski službo, katera bo prisotna na vseh dirkah (število in izbiro potrebnih oseb določi promotor sam, odobri pa jih pristojna panožna komisija. Izpolnjevati morajo pogoje za opravljanje tega dela (biti morajo športni funkcionarji ustrezne smeri)),
- Osebo za tehnične preglede tekmovalnih vozil in ustreznost varnostne opreme voznikov (odobri pristojna panožna komisija)
- Enotno podobo tekmovalnih označb na motorju (predlagan sistem odobri pristojna panožna komisija),
- Z vsakim organizatorjem najmanj 45. dni pred dirko skleniti individualno pogodbo o organizaciji in izvedbi dirke,

Vse prijave morajo kandidati podati pisno preko elektronske pošte, najkasneje 26.11.2012 na naslov:
- Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska 128, 1000 Ljubljana
- ali na elektronski naslov sport@amzs.si

V primeru kakršnihkoli vprašanj ali informacij lahko kontaktirate:
- sekretarja AMZS Šport Erika Logarja na sport@amzs.si
- predsednika komisije za enduro, corss country in trial Silvina Vesenjaka na Silvinvesenjak@gmail.com
- odgovorno osebo za panogo cross country Janija Goričanca na Jani.goricanec@triera.net

Ta razpis ni uradno zaveden, saj je njegov namen izbrati najbolj primernega promotorja za naslednjo leto, da bi SXC dobil trajnostno celostno podobo, s katero bi pridobil prepoznavnost na nacionalni ravni.
Promotor sklene ob začetku tekmovalne sezone promotorsko pogodbo z AMZS Šport za trajanje sezone 2013. Izbrani promotor ima prednostno pravico za promotorstvo v prihodnjih letih.
Razpisni pogoji so bili sprejeti na seji pristojne panožne komisije.