Novice

04.01.2013 Rokovnik delovanja strokovnega sveta in komisij
Strokovni svet AMZS Šport je sprejel rokovnik za delovanje strokovnega sveta in panožnih komisij. V rokovniku so določeni posamezni roki, od zasedanj komisij, do oddaje vlog za kategorizacijo, sestankov komisij, itd. Med drugim določa tudi roke za izdajo licenc. V kolikor je vloga za licenco poslana 30 ali več dni pred dirko, je cena licence osnovna. V kolikor je vloga poslana med 10 in 30 dnevi pred prireditvijo, se cena licence poviša za polovico, v kolikor pa je vloga oddana  med 3 in 9 dnevi pred dirko, se cena licence podvoji.
Rokovnik delovanja