Komisija za motokros 2011-2015
 
Herman Jakolič - predsednik
Andrej Rus - podpredsednik
Ivan Plohl - član
Kristijan Fijavž - član
Sašo Kragelj - član
 
SKLEPI
4. seja komisije za motokros - sklepi
3. seja komisije za motokros - sklepi
2a. seja (korespondenčne) komisije za motokros - sklepi
2. seja komisije za motokros - sklepi
1. seja komisije za motokros - sklepi
 
Komisija za motokros 2006 - 2011
 
Ivan Plohl - predsednik
Slavko Rus - podpredsednik
Andrej Irt - član
Herman Jakolič - član
Andrej Rus - član
 
SKLEPI

27. seja komisije za motokros - sklepi
26. seja komisije za motokros - sklepi
25. seja komisije za motokros - sklepi
24. seja komisije za motokros - sklepi
23. seja komisije za motokros - sklepi
22. seja komisije za motokros - sklepi
21. seja komisije za motokros - sklepi
20. seja komisije za motokros - sklepi
19. seja komisije za motokros - sklepi
18. seja komisije za motokros - sklepi
17. seja komisije za motokros - sklepi
16. seja komisije za motokros - sklepi
15. seja komisije za motokros - sklepi

14. seja komisije za motokros - sklepi
14. seja komisije za motokros - vabilo
13. seja komisije za motokros - sklepi
12. seja komisije za motokros - sklepi
11. seja komisije za motokros - sklepi
10. seja komisije za motokros - sklepi
9. seja komisije za motokros - sklepi
8. seja komisije za motokros- sklepi
7. seja komisije za motokros- sklepi
6. seja komisije za motokros - sklepi
5. seja komisije za motokros- sklepi
4. seja komisije za motokros - sklepi
3. seja komisije za motokros - sklepi
2. seja komisije za motokros - sklepi
1. seja komisije za motokros - sklepi