Strokovni svet AMZS Šport 2011-2015
 
Drago Alenc - predsednik
Janez Pintar - član
Urban A. Demšar - član
Roman Jernejc - član
Herman Jakolič - član
Slavko Šauer - član
Janez Tomažič - član
Silvin Vesenjak - član
Aljoša Brdnik - član
Damjan Mihevc - član, predstavnik UO AMZS
Erik Logar - sekretar AMZS Šport

brez glasovalne pravice:
Nuška Jerman - disciplinska sodnica AMZS Šport

 
SKLEPI
Sklepi 5a. (dopisne) seje Strokovnega sveta

Sklepi 5. seje Strokovnega sveta
Sklepi 4. seje Strokovnega sveta
Sklepi 3. seje Strokovnega sveta
Sklepi 2. seje Strokovnega sveta
Sklepi 1. seje Strokovnega sveta
 
Predsedstvo AMZS Šport 2006-2011
 
Boris Kotnjek - predsednik
Janez Pintar - podpredsednik
Urban A. Demšar - član
Roman Jernejc - član
Ivan Plohl - član
Slavko Šauer - član
Janez Tomažič - član
Silvin Vesenjak - član
Slavko Rus - član, predstavnik UO AMZS
Erik Logar - sekretar AMZS Šport

brez glasovalne pravice:
Nuška Jerman - disciplinska sodnica AMZS Šport
Herman Jakolič ml. - član UEM komisije za motokros

 
SKLEPI
Sklepi 25. seje predsedstva

Sklepi 24. seje predsedstva
Sklepi 23. seje predsedstva
Sklepi 22. seje predsedstva
Sklepi 21. seje predsedstva
Sklepi 20. seje predsedstva
Sklepi 19. seje predsedstva
Sklepi 18. seje predsedstva
Sklepi 17. seje predsedstva
Sklepi 16. seje predsedstva
Sklepi 15. seje predsedstva
Sklepi 14. seje predsedstva
Sklepi 13. seje predsedstva
Sklepi 12. seje predsedstva
Sklepi 11. seje predsedstva
Vabilo na 11. sejo Predsedstva
Sklepi 10. seje predsedstva
Sklepi 9. seje predsedstva
Sklepi 8. seje predsedstva
Sklepi 7. seje predsedstva
Sklepi 6. seje predsedstva
Sklepi 5. seje predsedstva
Sklepi 4. seje predsedstva
Sklepi 3. seje predsedstva
Sklepi 2. seje predsedstva
Sklepi 1. seje predsedstva