Komisija za starodobni motociklizem 2011-2015
 
Urban A. Demšar - predsednik
Slavko Hočevar - podpredsednik
Ciril Kodrič - član
 
SKLEPI

Sklepi 4. seje komisije za starodobni motociklizem
Sklepi 3. seje komisije za starodobni motociklizem
Sklepi 2. seje komisije za starodobni motociklizem
Sklepi 1. seje komisije za starodobni motociklizem

 
Komisija za starodobni motociklizem 2006-2011
 
Urban A. Demšar - predsednik
Jože Turšič - član
Toni Janežič - član
Matjaž Lesjak - član
Janja Budič - član
Jože Komljanec - član
Egon Fornazarič - član
Slavko Hočevar - član
 
SKLEPI

Sklepi 13. seje komisije za starodobne motocikle
Sklepi 12. seje komisije za starodobne motocikle
Sklepi 11. seje komisije za starodobne motocikle
Sklepi 10. seje komisije za starodobne motocikle
Sklepi 9. seje komisije za starodobne motocikle
Sklepi 8. seje komisije za starodobne motocikle
Sklepi 7. seje komisije za starodobne motocikle

Sklepi 6. seje komisije za starodobne motocikle
Sklepi 5. seje komisije za starodobne motocikle
Sklepi 4. seje komisije za starodobne motocikle

Sklepi 3. seje komisije za starodobne motocikle
Sklepi 2. seje komisije za
starodobne motocikle

Sklepi 1. seje komisije za starodobne motocikle