Komisija za supermoto 2011-2015
 
Slavko Šauer - predsednik
Gregor Sicherl - podpredsednik
jernej Žajdela - član
 
SKLEPI
2. seja komisije za supermoto - sklepi
1. seja komisije za supermoto - sklepi