Rezultati 2011 - OSTALO

 

Evropsko prvenstvo supermoto SM 85, SM 250, SM 450
Vransko, 20.-21.08.2011

SM 85

SM 250 SM 450
Prosti trening 1 Prosti trening 1 Prosti trening 1
Prosti trening 2 Prosti trening 2 Prosti trening 2
Kvalifikacije Kvalifikacije Kvalifikacije
Warm Up Warm up Warm up
Dirka 1 Dirka 1 Dirka 1
Dirka 2 Dirka 2 Dirka 2
Skupaj Skupaj Skupaj