Rezultati 2015
Evropsko prvenstvo motokros
EMX 65, EMX 85 in EMX Open

Radizel, 06.-07.06.2015

Prosti trening EMX Open EMX 85 EMX 65
Kvalifikacijski trening EMX Open EMX 85 EMX 65
Kvalifikacijska dirka EMX Open EMX 85 EMX 65
Warm up EMX Open EMX 85 EMX 65
Dirka 1 EMX Open EMX 85 EMX 65
Dirka 2 EMX Open EMX 85 EMX 65

Skupaj

EMX Open EMX 85 EMX 65